Εξαρτήματα - Ανταλλακτικά

Ρυθμιστές Χαμηλής πίεσης

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΣΤΑΘΕΡΟΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1Kgr ΣΤΑΘΕΡΟΣ, 30mbar
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΑΚΟΡ - ΕΞΟΔΟΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8
κωδικός : 01.110.250

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MONDIAL 1kg Σταθερός 29mb
Κωδικός: 01.110.001

Ρυθμιστής χαμηλής πίεσης 1kg/h
με βαλβίδα υπερβολικής ροής 20-60mbar
Κωδικός : 210.10.11.15

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1,5Kgr ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΑΚΟΡ - ΕΞΟΔΟΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8
κωδικός : 01.110.251

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MONDIAL 1Kg Εξωτερικής 29mb
Κωδικός: 01.110.095

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ OC 1,5kg Σταθερός 37mb
Κωδικός: 01.110.075

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3Kgr ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΑΚΟΡ - ΕΞΟΔΟΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 3/8" ΡΑΚΟΡ
ΡΑΚΟΡ 3/8", ΕΞΟΔΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8
κωδικός : 01.110.252

Διπλή στρόφυγγα με ρυθμιστή χ.π 4kgr 30mbar
Κωδικός : 201.33.10.10

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MONDIAL 4kg Εσωτερικής
Κωδικός: 01.110.004

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10Kgr ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΑΚΟΡ - ΕΞΟΔΟΣ 1/2" ΡΑΚΟΡ
ΡΑΚΟΡ 1/2", ΕΞΟΔΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8
κωδικός : 01.110.258

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10Kgr ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ 1/2"- ΕΞΟΔΟΣ 1/2"
κωδικός : 71.01.01.011

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΑΛΗΣ 1 Kgr RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΑΛΗΣ 3 Kgr
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΦΙΑΛΗΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8
κωδικός : 01.110.253ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 4Kgr, 10 ΣΚΑΛΕΣ, 50-150mbar
ΕΙΣΟΔΟΣ 1/4" - ΕΞΟΔΟΣ 3/8"
κωδικός : 201.10.11.15

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 8Kgr, 0-150mbar
ΕΙΣΟΔΟΣ 1/2" - ΕΞΟΔΟΣ 1/2"
κωδικός : 01.110.257

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ 2-5Kg - ΠΛΑΙΝΗ ΕΞΟΔΟ (Μ700-69)
Κωδικός: 01.110.023

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 40Kgr
ΕΙΣΟΔΟΣ 1/2" - ΕΞΟΔΟΣ 1"
κωδικός : 71.01.01.09

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 60Kgr
ΕΙΣΟΔΟΣ 1" - ΕΞΟΔΟΣ 1 ₁⁄₄
κωδικός : 71.01.01.10

Ρυθμιστής χαμηλής πίεσης RECA 25kgr
με εσωτερική ρύθμιση 30-50mbar
Κωδικός : 201.10.11.20

Ρυθμιστής χαμηλής πίεσης RECA 30kgr
με εσωτερική ρύθμιση και μανόμετρο 30-180mbar
Κωδικός : 201.10.11.21

Ρυθμιστής χαμηλής πίεσης RECA 35kgr
με εσωτερική ρύθμιση και μανόμετρο 40-300mbar
Κωδικός : 201.10.11.22

Ρυθμιστής χαμηλής πίεσης RECA 60kgr
με εσωτερική ρύθμιση 30-70mbar
Κωδικός : 201.10.11.23

Ρυθμιστής χαμηλής πίεσης RECA 80kgr
με εσωτερική ρύθμιση 30-70mbar
Κωδικός : 201.10.11.24

Ρυθμιστής χαμηλής πίεσης MONDIAL 50kg/h
30-35mbar
Κωδικός : 703.10.11.10

Ρυθμιστής χαμηλής πίεσης MONDIAL 70kg/h
30-35mbar
Κωδικός : 703.10.11.11

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ COMPACT , Pmax : 0,5bar MADAS

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ COMPACT : 1/2" - 3/4" - 1"
ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ : max 0,5bar
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 16-60mbar
1/2" κωδικός : 65.11.07.01
3/4" κωδικός : 65.11.07.02
1" κωδικός : 65.11.07.03

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 6-12Kgr ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΑΚΟΡ - ΕΞΟΔΟΣ 1/4"
κωδικός : 01.110.256

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 40Kgr ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΑΚΟΡ - ΕΞΟΔΟΣ 3/8"
κωδικός : 01.110.259

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 6-12Kgr
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΑΚΟΡ - ΕΞΟΔΟΣ 1/4" ΡΑΚΟΡ
ΡΑΚΟΡ 1/4" , ΕΞΟΔΟΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8
κωδικός : 71.01.02.02

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 6-12Kgr ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΑΚΟΡ - ΕΞΟΔΟΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8
κωδικός : 01.110.254

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣ 12kg
Κωδικός: 01.110.093

Ρυθμιστής υψηλής πίεσης 12kg/h 1,5bar
Κωδικός : 210.10.21.13

Ρυθμιστής υψηλής πίεσης MONDIAL 12kg/h
με εξωτερική ρύθμιση 0,5-4 bar
Κωδικός : 210.10.21.12

Ρυθμιστής υψηλής πίεσης MONDIAL 12kg/h
με εξωτερική ρύθμιση και μανόμετρο 0,5-4 bar
Κωδικός : 210.10.21.14

Ρυθμιστής υψηλής πίεσης MONDIAL 12kg/h
με εξωτερική ρύθμιση 0,5-4 bar
Κωδικός : 210.10.21.11

Ρυθμιστής υψηλής πίεσης MONDIAL 40kg/h
με εξωτερική ρύθμιση και μανόμετρο 0,5-4 bar
Κωδικός : 210.10.21.15

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MONDIAL 8kg
Κωδικός: 01.110.055

ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ
Κωδικός: 01.110.007

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 100Kgr ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ
ΕΙΣΟΔΟΣ 3/4" - ΕΞΟΔΟΣ 3/4
κωδικός : 71.01.02.06

 

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 100Kgr ΜΕ 2 ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ
ΕΙΣΟΔΟΣ 3/4" - ΕΞΟΔΟΣ ¾
κωδικός : 71.01.02.07

ΘΕΡΜΟΣΤΟΠ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
κωδικός : 01.110.096

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ RECA
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ 2 ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ
ΕΞΟΔΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ
κωδικός : 71.01.04.01

ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6bar - 1/2”
Κωδικός: 01.110.166

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ RECA 1,5Kg
Κωδικός: 01.110.018

Περιγραφή
Ρυθμιστής Χ.Π. RECA 1,5Kg 30mbar
1,5m λάστιχο X.Π. Ø8
2 Σφικτήρες
Φλάντζα

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ MONDIAL 4Kg
Κωδικός: 01.110.516

Περιγραφή
Ρυθμιστής Χ.Π. Mondial 4kg 20mbar
1,5m λάστιχο X.Π. Ø8
2 Σφικτήρες
Φλάντζα

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Π ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗ ΙΤΑΛΙΑΣ
Κωδικός: 01.110.019

Περιγραφή
Σετ σύνδεσης υψηλής πίεσης
Στραγγαλιστής
1,5m λάστιχο Υ/Π Ø8
2 Σφικτήρες
Φλάντζα

Κολεκτέρ συλλογής

Τα κολεκτέρ συνοδεύονται με: Μανόμετρο 16bar,ρακόρ,βαλβίδα ανακουφίσεως,βανάκια,στηρίγματα στήριξης.

Κολεκτέρ συλλογής 2 φιαλών πλήρες μήκος 46 εκ.
κωδικός : 65.01.03.01
Κολεκτέρ συλλογής 3 φιαλών πλήρες μήκος 46 εκ.
κωδικός : 65.01.03.04
Κολεκτέρ συλλογής 4 φιαλών πλήρες μήκος 46 εκ.
κωδικός : 65.01.03.02
Κολεκτέρ συλλογής 6 φιαλών πλήρες μήκος 76 εκ.
κωδικός : 65.01.03.03

(ΤΟ ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ)

Κολεκτέρ διανομής

Τα κολεκτέρ συνοδεύονται με: Μανόμετρο 4bar,κεντρική βάνα,βανάκια,στηρίγματα στήριξης.

Κολεκτέρ διανομής 2 συσκευών πλήρες μήκος 46 εκ.
κωδικός : 65.02.03.01
Κολεκτέρ διανομής 3 συσκευών πλήρες μήκος 46 εκ.
κωδικός : 65.02.03.04
Κολεκτέρ διανομής 4 συσκευών πλήρες μήκος 46 εκ.
κωδικός : 65.02.03.02
Κολεκτέρ διανομής 6 συσκευών πλήρες μήκος 76 εκ.
κωδικός : 65.02.03.03

(ΤΟ ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ)

Κολεκτέρ διανομής TUBO, φυσικού αερίου & υγραερίου χαμηλής πίεσης

Τα κολεκτέρ συνοδεύονται με: κεντρική βάνα 1"- 1" ,βανάκια 1/2 θυλικά,θέση για μπιλιμπαρόμετρο

κωδικός : 65.02.13.04 κολεκτέρ διανομής 2 εξόδων 1" είσοδος - 1/2" έξοδοι
κωδικός : 65.02.13.03 κολεκτέρ διανομής 3 εξόδων 1" είσοδος - 1/2" έξοδοι
κωδικός : 65.02.13.01 κολεκτέρ διανομής 4 εξόδων 1" είσοδος - 1/2" έξοδοι
κωδικός : 65.02.13.02 κολεκτέρ διανομής 6 εξόδων 1" είσοδος - 1/2" έξοδοι
Είσοδος Επάνω

Κολεκτέρ διανομής TUBO, φυσικού αερίου & υγραερίου χαμηλής πίεσης ,κάθετα

κωδικός : 65.02.11.01 κολεκτέρ διανομής 4 εξόδων
κωδικός : 65.02.11.02 κολεκτέρ διανομής 6 εξόδων
κωδικός : 65.02.11.03 κολεκτέρ διανομής 8 εξόδων
Είσοδος Επάνω

Κολεκτέρ διανομής TUBO, φυσικού αερίου & υγραερίου χαμηλής πίεσης ,οριζόντια

κωδικός : 65.02.11.01 κολεκτέρ διανομής 4 εξόδων
κωδικός : 65.02.11.02 κολεκτέρ διανομής 6 εξόδων
κωδικός : 65.02.11.03 κολεκτέρ διανομής 8 εξόδων
Είσοδος Επάνω

Μανόμετρα-Μιλιμπαρόμετρα

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ 0-4 bar & 0-16bar

ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΑ 0-60mbar 0-100mbar 250mbar 600mbar 1000mbar

ΒΑΝΕΣ

ΒΑΝΑΚΙ HTB ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ Σφαιρικός Κρ. 3/4” Θηλ. - 3/4” Θηλ
Κωδικός: 01.110.286

ΒΑΝΑΚΙ EVERGAS 3/4” Θηλ. - 3/4” Θηλ
Κωδικός: 01.110.285

ΒΑΝΑΚΙ HTB ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΣΦ. ΚΡ. 1/2” ΘΗΛ. - 1/2” ΘΗΛ.
Κωδικός: 01.110.513

ΒΑΝΑΚΙ 1/2” Θηλ. - 1/2” Αρσ. Αρ. LPG
Κωδικός: 01.110.420

ΒΑΝΑΚΙ 1/2" ΑΡΣ. ΣΕ 1/2" ΘHΛ. EVERGAS
Κωδικός: 01.110.297

ΒΑΝΑΚΙ 3/8" Θηλ. - 1/2” Αρσ. Αρ. LPG
Κωδικός: 01.110.263

ΒΑΝΑΚΙ 1/2” Θηλ. - 1/2” Θηλ
Κωδικός: 01.110.185

Κιτ εξόδου κολεκτερ με Ηλεκτροβάνα & φίλτρο

κωδικός : 65.01.99.01

Το Κιτ Εξόδου Περιλαμβάνει:
1.Κολεκτέρ Συλλογής Φιαλών
2.Σπιράλ Συλλογής Φιαλών 4×100 cm
3.Μειωτή Πίεσης 1ου Σταδίου
4.Συστολικό Μαστό 1/4” × Αρσενικό Αριστερό Σπείρωμα
5.Μειωτή Πίεσης 2ου Σταδίου 10kg/h (Πίεσης Εξόδου: 30 mbar)
6.Μαστός 1/2”- 3/4” Αρσενικός
7.Φίλτρο Αλουμινίου 3/4” 2 bar

Spiral & σωλήνες σύνδεσης υγραερίου

ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ - ΚΟΛΕΚΤΕΡ
Με 2 ρακόρ 1/2” Αρσ. Αριστερό (LPG)

050cm κωδικός : 01.110.013
075cm κωδικός : 01.110.014
100cm κωδικός : 01.110.015
150cm κωδικός : 01.110.016
200cm κωδικός : 01.110.017

ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΙΝΟΧ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΘΗΛ. 1/2
50cm κωδικός : 66.02.10.07
100cm κωδικός : 66.02.10.04
125cm κωδικός : 66.02.10.01
150cm κωδικός : 66.02.10.05
200cm κωδικός : 66.02.10.06

ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΩΝ. SOCKET ΑΡΣ. / ΘΥΛ. 1/2 + ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΑΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Κωδικός: 01.110.449

ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΙΑΛΩΝ INOX ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΠΛΕΝΤΑΖ
100cm κωδικός : 66.02.11.01
150cm κωδικός : 66.01.02.02
200cm κωδικός : 66.01.02.03

ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΙΝΟΧ 3/4’’ ΑΡΣ. / ΘΥΛ. ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (PROTEX) ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Max 500mbar

ΦΛΕΞΙΜΠΛ 3/4’’ ΑΡΣ. / ΘΥΛ. ΕΠΕΚΤEIΝΟΜΕΝΟ
130mm - 220mm κωδικός : 66.02.03.01
220mm - 420mm κωδικός : 66.02.03.00
250mm -500mm κωδικός : 66.02.03.02
500mm - 1000mm κωδικός : 66.02.03.03
750mm - 1500mm κωδικός : 66.02.03.04
1000mm - 2000mm κωδικός : 66.02.03.05
1500mm - 3000mm κωδικός : 66.02.03.06

Λάστιχα - Σωλήνες Εύκαμπτοι Υγραερίου

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Φ8 IMQ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
κωδικός :ALFA GOMMA

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΠΛΕΝΤΑΖ Φ8. ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

κωδικός : 01.110.012

ΦΛΕΞΙΜΠΛ INOX ΑΝΑ MEΤΡΟ 1/2” DN15 Max 500mbar ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
Κωδικός: 01.110.403

ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ - ΚΟΛΕΚΤΕΡ
Με 2 ρακόρ 1/2” Αρσ. Αριστερό (LPG)

050cm κωδικός : 01.110.013
075cm κωδικός : 01.110.014
100cm κωδικός : 01.110.015
150cm κωδικός : 01.110.016
200cm κωδικός : 01.110.017

GAS CHECK TRUMA ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΙΑΛΩΝ
Κωδικός: 01.110.520

Περιγραφή
Ένδειξη στάθμης για φιάλες αερίου από χάλυβα ή αλουμίνιο (προπάνιο/βουτάνιο/lpg) με διάμετρο 200 έως 350 mm.
Μετρά αξιόπιστα το αέριο χρησιμοποιώντας υπερήχους και εμφανίζει το επίπεδο πλήρωσης με έγχρωμο LED.

Αυτόνομοι ανιχνευτές αερίου

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
κωδικός : 01.110.410

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ L.P.G
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ : ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ
IP : 42
ΕΞΟΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ (Ν.Ο.) Η (N.C.),230V
ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟ & ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

Ανιχνευτές χειρός - φορητοί

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ, ΦΟΡΗΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ : 65.12.07.01

Ο φορητός ανιχνευτής αερίου είναι πολύ εύκολος στη χρήση και εξυπηρετεί στην διάγνωση διαρροής αερίου από μία γραμμή παροχής αερίου ή από συσκευές
αερίου (λέβητες , θερμαντήρες , κουζίνες κ.λ.π.), αποφεύγοντας παλαιότερες μεθόδους ,όπως διάγνωση διαρροής με χρήση σαπουνάδας. Ένας φορητός ανιχνευτής αερίου κατάλληλος για φυσικό αέριο και υγραέριο. Στον καθαρό αέρα δίνει ένα παλμό το δευτερόλεπτο, ενώ όσο η συγκέντρωση του αερίου αυξάνεται οι παλμοί αυξάνονται μέχρι που γίνονται συνεχόμενος ήχος που σημαίνει πλέον ότι υπάρχει διαρροή.

Συστήματα πυρανίχνευσης

Ηλεκτροβάνες Αερίου χειροκίνητης επαναφοράς

Ερμάρια μεταλλικά κάλυψης επίτοιχου λέβητα

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ : 09.615.036
Διαστάσεις: (ΜxΥxΒ) 55x75x30εκ.
ΤΙΜΗ : 170,00

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ
Κωδικός: 09.615.037

Μήκος : 61cm
Ύψος : 130cm
Βάθος : 45cm
Ηλεκτρογαλβανιζέ λαμαρίνα
Ηλεκτροστατική βαφή σε οποιοδήποτε χρώμα
Κλειδαριά
Προσαρμόστε το ντουλάπι προστασίας, σύμφωνα με τις διαστάσεις του δικού σας λέβητα, και του χώρου τοποθέτησής του - ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
ΤΙΜΗ : 230,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Θερμοκόπιες γενικής χρήσεως

40 cm UNIVERSAL διάρκειας 10.000 Ωρών
60 cm UNIVERSAL διάρκειας 10.000 Ωρών
80 cm UNIVERSAL διάρκειας 10.000 Ωρών
100 cm UNIVERSAL διάρκειας 10.000 Ωρών
120 cm UNIVERSAL διάρκειας 10.000 Ωρών
150 cm UNIVERSAL διάρκειας 10.000 Ωρών

κωδικός : 51.03.01.01 - 02 - 03 - 04 - 05

Λοιπά Εξαρτήματα

ΡΑΚΟΡ 1/2” ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ LPG
κωδικός 66.06.01.10

ΡΑΚΟΡ 3/8” ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ LPG
κωδικός 66.06.01.09

ΡΑΚΟΡ 1/4” ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ LPG
κωδικός 66.06.01.14

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΟ 3/8” - Φ12 κωδικός 66.06.05.01
ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΟ 1/2” - Φ12 κωδικός 66.06.05.02
ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΟ 1/2” - Φ15 κωδικός 66.06.05.04
ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΟ 1/2” - Φ18 κωδικός 66.06.05.05

ΡΑΚΟΡ ΜΑΣΤΟΣ 1/2” - 3/8” ΑΡΣΕΝΙΚΟ
κωδικός 66.06.02.02

ΡΑΚΟΡ ΜΑΣΤΟΣ 1/2” - 1/4” ΑΡΣΕΝΙΚΟ
κωδικός 66.06.02.03

ΡΑΚΟΡ ΜΑΣΤΟΣ 1/2” - 3/4” ΑΡΣΕΝΙΚΟ
κωδικός 66.06.02.07

ΡΑΚΟΡ ΜΑΣΤΟΣ 1/2” - 1/2” ΑΡΣΕΝΙΚΟ
κωδικός: 01.110.134

ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2” - 1/2”
κωδικός : 01.110.235

ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ 1/2”Αρσ. - 3/4 Θηλ.
Κωδικός: 01.110.234

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5cm 1/2” ΘΗΛΥΚΟ - 1/2” ΑΡΣΕΝΙΚΟ
κωδικός: 01.110.170

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ8 ΤΡΙΓΩΝΟ 120
κωδικός: 01.110.353

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΥ - Ø8
Κωδικός: 01.110.022

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ - Ø8
Κωδικός: 01.110.349

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ8 ΙΣΙΟ
κωδικός: 01.110.129

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/4" ΜΕ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Φ8
κωδικός 66.06.01.06

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3/8" ΜΕ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Φ8
κωδικός: 01.110.260

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3/8" ΜΕ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Φ8
κωδικός 66.06.01.12

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΦΙΑΛΗΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Φ8
κωδικός: 01.110.008


ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΥΖΙΝΩΝ Ø8 -1/2” Θηλ.
Κωδικός: 01.110.184

ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΙΣΙΟ ΚΟΥΖΙΝΩΝ Ø8 - 1/2” Θηλ
Κωδικός: 01.110.117

ΤΑΦ ΤΡΙΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ
κωδικός : 66.06.01.01

ΤΑΦ ΔΥΟ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ & ΕΝΟΣ ΘΗΛΥΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ
κωδικός : 01.110.021

ΤΑΠΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ
κωδικός : 01.110.183

ΤΑΦ ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΑΚΟΡ & ΒΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ8
κωδικός : 01.110.064

ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΤΑΦ 2 ΦΙΑΛΩΝ (ΚΟΛΕΚΤΕΡ)
Κωδικός: 01.110.440

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Φ8
κωδικός 66.06.03.01

Στρόφυγγα φιαλών περονοφόρων
Κωδικός : 202.33.20.11

Όλα μας τα είδη είναι διαθέσιμα,πιστοποιημένα & αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα κατόπιν παραγγελίας.Επικοινωνήστε μαζί μας για τις προσφόρες μας

Για ότι σας απασχολεί σχετικά με τα προϊόντα,
την εξυπηρέτηση, την εταιρεία ή την ιστοσελίδα μας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω emαil (serresgas@gmail.com), τηλεφώνου (2321046259 - 6946423010), μέσω της σελίδας μας στο facebook ή στείλτε μας ένα μήνυμα μέσω της online φόρμας.

Συνεργαζόμενες Μεταφορικές Εταιρείες

Η ΚΙΦΑ ΣΕΡΡΩΝ Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. ανταποκρινόμενη
στις σύγχρονες απαιτήσεις για μεταφορές,
διαθέτει αξιόλογο στόλο φορτηγών,
φορτοταξί καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό
(κλαρκ, παλετοφόρα κ.τ.λ.) και μπορεί να καλύψει πλήθος προορισμών
σε όλη την Ελλάδα.

ΚΙΦΑ ΣΕΡΡΩΝ Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.
Συνεργάτης Σερρών(ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ)
Παραπλεύρως τελωνείου Σερρών
τηλ.23210 37677-2321035676
fax 23210 35588
www.kifaserron.gr

Συνεργάτης Θεσαλλονικης(ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
ΜΕΛΙΣΣΑΣ Α.Ε.
Θέση πυρίτσα,Καλοχώρι
τηλ. 2310 538008
fax. 2310 502601
www.tml.gr

Συνεργάτης Αθήνας(ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ)
Αγιού Πολυκάρπου 49 παρ.Πευκών
Βοτανικός
τηλ 2103457931-2103471918
fax 2103471918