Εξαρτήματα - Ανταλλακτικά

Ρυθμιστές Χαμηλής πίεσης

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΣΤΑΘΕΡΟΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1Kgr ΣΤΑΘΕΡΟΣ, 30mbar
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΑΚΟΡ - ΕΞΟΔΟΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8

κωδικός : 71.01.01.01

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1,5Kgr ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΑΚΟΡ - ΕΞΟΔΟΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8

κωδικός : 71.01.01.03


ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3Kgr ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΑΚΟΡ - ΕΞΟΔΟΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 3/8"
ΡΑΚΟΡ
ΡΑΚΟΡ 3/8", ΕΞΟΔΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8

κωδικός : 71.01.01.04

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10Kgr ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΑΚΟΡ - ΕΞΟΔΟΣ 1/2"
ΡΑΚΟΡ
ΡΑΚΟΡ 1/2", ΕΞΟΔΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8

κωδικός : 71.01.01.06

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10Kgr ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ 1/2"- ΕΞΟΔΟΣ 1/2"

κωδικός : 71.01.01.011

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΑΛΗΣ 3 Kgr RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΑΛΗΣ 3 Kgr
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΦΙΑΛΗΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8

κωδικός : 71.01.01.013

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 20Kgr, 20-50mbar
ΕΙΣΟΔΟΣ 1/2" - ΕΞΟΔΟΣ 3/4"

κωδικός : 71.01.01.08

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 40Kgr
ΕΙΣΟΔΟΣ 1/2" - ΕΞΟΔΟΣ 1"

κωδικός : 71.01.01.09

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 60Kgr
ΕΙΣΟΔΟΣ 1" - ΕΞΟΔΟΣ 1 ₁⁄₄

κωδικός : 71.01.01.10

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ COMPACT , Pmax : 0,5bar MADAS
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ COMPACT : 1/2" - 3/4" - 1"
ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ : max 0,5bar
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 16-60mbar

1/2" κωδικός : 65.11.07.01

3/4" κωδικός : 65.11.07.02

1" κωδικός : 65.11.07.03

Ρυθμιστές υψηλής πίεσης

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 6-12Kgr ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΑΚΟΡ - ΕΞΟΔΟΣ 1/4"

κωδικός : 71.01.02.01

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 40Kgr ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΑΚΟΡ - ΕΞΟΔΟΣ 3/8"

κωδικός : 71.01.02.04

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 6-12Kgr
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΑΚΟΡ - ΕΞΟΔΟΣ 1/4"
ΡΑΚΟΡ
ΡΑΚΟΡ 1/4" , ΕΞΟΔΟΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8

κωδικός : 71.01.02.02

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 6-12Kgr ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΑΚΟΡ - ΕΞΟΔΟΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8

κωδικός : 71.01.02.05

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 100Kgr ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ
ΕΙΣΟΔΟΣ 3/4" - ΕΞΟΔΟΣ 3/4

κωδικός : 71.01.02.06

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 100Kgr ΜΕ 2 ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ
ΕΙΣΟΔΟΣ 3/4" - ΕΞΟΔΟΣ ¾

κωδικός : 71.01.02.07

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΙΑΛΩΝ RECA
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΙΑΛΩΝ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΡΑΚΟΡ ΑΡΙΣΤΕΡΟ - ΕΞΟΔΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ

κωδικός : 65.05.01.03

ΚΟΛΕΚΤΕΡ 2 ΦΙΑΛΩΝ - 1 ΣΥΣΚΕΥΗΣ RECA
ΚΟΛΕΚΤΕΡ 2 ΦΙΑΛΩΝ - 1 ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΧΑΜ.ΠΙΕΣΗΣ 4Kgr

κωδικός : 65.05.01.04

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ RECA
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ 2 ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΕΞΟΔΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ

κωδικός : 71.01.04.01

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 4Kgr, 10 ΣΚΑΛΕΣ, 50-150mbar
ΕΙΣΟΔΟΣ 1/4" - ΕΞΟΔΟΣ 3/8"

κωδικός : 71.01.03.01

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 8Kgr, 0-150mbar
ΕΙΣΟΔΟΣ 1/2" - ΕΞΟΔΟΣ 1/2"

κωδικός : 71.01.03.03

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 25Kgr, 0-300mbar
ΕΙΣΟΔΟΣ 1/2" - ΕΞΟΔΟΣ 3/4"

κωδικός : 71.01.03.02

Κολεκτέρ συλλογής

Τα κολεκτέρ συνοδεύονται με: Μανόμετρο 16bar,ρακόρ,βαλβίδα ανακουφίσεως,βανάκια,στηρίγματα στήριξης.

Κολεκτέρ συλλογής 2 φιαλών πλήρες μήκος 46 εκ.
κωδικός : 65.01.03.01
Κολεκτέρ συλλογής 3 φιαλών πλήρες μήκος 46 εκ.
κωδικός : 65.01.03.04
Κολεκτέρ συλλογής 4 φιαλών πλήρες μήκος 46 εκ.
κωδικός : 65.01.03.02
Κολεκτέρ συλλογής 6 φιαλών πλήρες μήκος 76 εκ.
κωδικός : 65.01.03.03

(ΤΟ ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ)

Κολεκτέρ διανομής

Τα κολεκτέρ συνοδεύονται με: Μανόμετρο 4bar,κεντρική βάνα,βανάκια,στηρίγματα στήριξης.

Κολεκτέρ διανομής 2 συσκευών πλήρες μήκος 46 εκ.
κωδικός : 65.02.03.01
Κολεκτέρ διανομής 3 συσκευών πλήρες μήκος 46 εκ.
κωδικός : 65.02.03.04
Κολεκτέρ διανομής 4 συσκευών πλήρες μήκος 46 εκ.
κωδικός : 65.02.03.02
Κολεκτέρ διανομής 6 συσκευών πλήρες μήκος 76 εκ.
κωδικός : 65.02.03.03

(ΤΟ ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ)

Κολεκτέρ διανομής TUBO, φυσικού αερίου & υγραερίου χαμηλής πίεσης

Τα κολεκτέρ συνοδεύονται με: κεντρική βάνα 1"- 1" ,βανάκια 1/2 θυλικά,θέση για μπιλιμπαρόμετρο

κωδικός : 65.02.13.04 κολεκτέρ διανομής 2 εξόδων 1" είσοδος - 1/2" έξοδοι
κωδικός : 65.02.13.03 κολεκτέρ διανομής 3 εξόδων 1" είσοδος - 1/2" έξοδοι
κωδικός : 65.02.13.01 κολεκτέρ διανομής 4 εξόδων 1" είσοδος - 1/2" έξοδοι
κωδικός : 65.02.13.02 κολεκτέρ διανομής 6 εξόδων 1" είσοδος - 1/2" έξοδοι
Είσοδος Επάνω

Κολεκτέρ διανομής TUBO, φυσικού αερίου & υγραερίου χαμηλής πίεσης ,κάθετα


κωδικός : 65.02.11.01 κολεκτέρ διανομής 4 εξόδων
κωδικός : 65.02.11.02 κολεκτέρ διανομής 6 εξόδων
κωδικός : 65.02.11.03 κολεκτέρ διανομής 8 εξόδων
Είσοδος Επάνω

Κολεκτέρ διανομής TUBO, φυσικού αερίου & υγραερίου χαμηλής πίεσης ,οριζόντια

κωδικός : 65.02.11.01 κολεκτέρ διανομής 4 εξόδων
κωδικός : 65.02.11.02 κολεκτέρ διανομής 6 εξόδων
κωδικός : 65.02.11.03 κολεκτέρ διανομής 8 εξόδων
Είσοδος Επάνω

Γλιτώστε από το πάγωμα των φιαλών υγραερίου...

Ηλεκτρικό θερμαντικό κολάρο 400w κατάλληλο για το ξεπάγωμα των φιαλών υγραερίου
Με θερμοστάτη max 40°C

Μανόμετρα-Μιλιμπαρόμετρα

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ 0-4 bar & 0-16bar

ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΑ 0-60mbar 0-100mbar 250mbar 600mbar 1000mbar

Βάνες

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ-ΘΕΡΜΙΚΕΣ-ΦΛΑΤΖΩΤΕΣ

Κιτ εξόδου κολεκτερ με Ηλεκτροβάνα & φίλτρο

κωδικός : 65.01.99.01

ΚΙΤ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ & ΦΙΛΤΡΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
1. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
2. ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ 1/4" - 1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ
3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5cm 1/2" ΘΗΛΥΚΟ - 1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1/2" 6bar , Ν.Ο, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ
5. ΜΑΣΤΟΣ 1/2" - 1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ
6. ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1/2" 6bar

Spiral & σωλήνες σύνδεσης υγραερίου

ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ - ΚΟΛΕΚΤΕΡ

070cm κωδικός : 66.01.01.01

100cm κωδικός : 66.01.01.02

150cm κωδικός : 66.01.01.03

200cm κωδικός : 66.01.01.04

ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΙΝΟΧ ΚΟΥΜΠΩΤΟ

50cm κωδικός : 66.02.10.07

100cm κωδικός : 66.02.10.04

125cm κωδικός : 66.02.10.01

150cm κωδικός : 66.02.10.05

200cm κωδικός : 66.02.10.06

ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΙΑΛΩΝ INOX ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΠΛΕΝΤΑΖ

070cm κωδικός : 66.01.02.01

100cm κωδικός : 66.01.02.02

ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΙΝΟΧ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ(PROTEX) ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

20cm κωδικός : 66.02.03.01

40cm κωδικός : 66.02.03.00

50cm κωδικός : 66.02.03.02

100cm κωδικός : 66.02.03.03

150cm κωδικός : 66.02.03.04

200cm κωδικός : 66.02.03.05

300cm κωδικός : 66.02.03.06

ΚΙΤ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΙΝΟΧ , 25m, 1/2”

κωδικός : 66.02.08.01

Λάστιχα - Σωλήνες Εύκαμπτοι Υγραερίου

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Φ8 IMQ ΙΤΑΛΙΑΣ

κωδικός : 66.02.01.04

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΠΛΕΝΤΑΖ Φ8.

κωδικός : 66.02.01.01

ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ - ΚΟΛΕΚΤΕΡ

070cm κωδικός : 66.01.01.01

100cm κωδικός : 66.01.01.02

150cm κωδικός : 66.01.01.03

200cm κωδικός : 66.01.01.04

ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΙΝΟΧ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΠΛΕΝΤΑΖ

070cm κωδικος : 66.01.02.01

100cm κωδικος : 66.01.02.02

ΚΙΤ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΙΝΟΧ

ΚΙΤ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΙΝΟΧ , 25m, 1/2”

κωδικός : 66.02.08.01

Αυτόνομοι ανιχνευτές αερίου

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

κωδικός : 65.14.01.02

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ L.P.G
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ : ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ
IP : 42
ΕΞΟΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ (Ν.Ο.) Η (N.C.),230V
ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟ & ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

κωδικός : 65.14.01.01

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

κωδικός : 65.07.01.02

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ LPG
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ : ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ
IP: 42
ΕΞΟΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ (Ν.Ο.) Η (Ν.C.), 230V
ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟ, ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

κωδικός : 65.07.01.01

Ανιχνευτές χειρός - φορητοί

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ, ΦΟΡΗΤΟΣ

κωδικός : 65.12.07.01

Ο φορητός ανιχνευτής αερίου είναι πολύ εύκολος στη χρήση και εξυπηρετεί στην διάγνωση διαρροής αερίου από μία γραμμή παροχής αερίου ή από συσκευές
αερίου (λέβητες , θερμαντήρες , κουζίνες κ.λ.π.), αποφεύγοντας παλαιότερες μεθόδους ,όπως διάγνωση διαρροής με χρήση σαπουνάδας. Ένας φορητός ανιχνευτής αερίου κατάλληλος για φυσικό αέριο και υγραέριο. Στον καθαρό αέρα δίνει ένα παλμό το δευτερόλεπτο, ενώ όσο η συγκέντρωση του αερίου αυξάνεται οι παλμοί αυξάνονται μέχρι που γίνονται συνεχόμενος ήχος που σημαίνει πλέον ότι υπάρχει διαρροή.

Συστήματα πυρανίχνευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2 ΖΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ L.P.G

ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ, 12V-24V DC, 100dΒ, ΛΑΜΠΤΗΡΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ηλεκτροβάνες Αερίου χειροκίνητης επαναφοράς

Βαλβίδες ασφαλείας και αντεπιστροφής

Στεγανοποιητικά σπειρωμάτων-Ερμάρια

Κόλλες σπειρωμάτων κίτρινες

Κόλλα σπειρωμάτων κίτρινη 100ml 5811

κωδικός : 66.05.01.08

Κόλλες σπειρωμάτων κόκκινες

50ml LOXEAL 55-14 κωδικός : 66.05.01.07

100ml LOXEAL 55-14 κωδικός : 66.05.01.77

Πάστα σπειρώματος KOLGAS

Πάστα σπειρώματος KOLGAS 460gr

κωδικός : 66.05.01.21

Aκίνδυνoς αφρός σε σπρέι για τoν έλεγχo διαρρoών υγραερίoυ.
Φιάλη 400ml

κωδικός : 66.05.01.10

Ερμάρια μεταλλικά κάλυψης επίτοιχου λέβητα,ηλεκτροστατικής βαφής

Ερμάριο Μεταλλικό 1: ύψος: 100 cm - πλάτος: 55cm - βάθος: 45cm

κωδικός : 66.09.01.01

Ερμάριο Μεταλλικό 2: ύψος: 120 cm - πλάτος: 65cm - βάθος: 45cm

κωδικός : 66.09.01.02

Ερμάρια Γαλβανιζέ

Ερμάριο Γαλβανιζέ 1: ύψος: 50 cm - πλάτος: 40 cm - βάθος: 25 cm

κωδικός : 66.09.01.03

Ερμάριο Γαλβανιζέ 2: ύψος: 60 cm - πλάτος: 50 cm - βάθος: 25 cm

κωδικός : 66.09.01.04

Ερμάριο Γαλβανιζέ 3: ύψος: 70 cm - πλάτος: 40 cm - βάθος: 25 cm

κωδικός : 66.09.01.05

Ερμάριο Γαλβανιζέ 4: ύψος: 60 cm - πλάτος: 60 cm - βάθος: 45 cm

κωδικός : 66.09.01.06

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Θερμοκόπιες γενικής χρήσεως

40 cm UNIVERSAL διάρκειας 10.000 Ωρών
60 cm UNIVERSAL διάρκειας 10.000 Ωρών
80 cm UNIVERSAL διάρκειας 10.000 Ωρών
100 cm UNIVERSAL διάρκειας 10.000 Ωρών
120 cm UNIVERSAL διάρκειας 10.000 Ωρών
150 cm UNIVERSAL διάρκειας 10.000 Ωρών

κωδικός : 51.03.01.01 - 02 - 03 - 04 - 05

ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8, 45cm ΨΙΛΗ ΜΥΤΗ

ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Μ8, 75cm ΨΙΛΗ ΜΥΤΗ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ 60cm

ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 60 cm

ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΕΣ Μ8 & Μ9 ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ22cm 32cm 45cm 60cm 75cm 85cm 100cm 125cm 150cm

ΚΙΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ & ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ

Πιλότοι

ΠΙΛΟΤΟΣ Ι ΦΛΟΓΑΣ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΠΙΛΟΤΟΣ ΙΙ ΦΛΟΓΩΝ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΠΙΛΟΤΟΣ ΙΙΙ ΦΛΟΓΩΝ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΠΙΛΟΤΟΣ ΙΙΙ ΦΛΟΓΩΝ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΑΣΗ

ΠΙΛΟΤΟΣ Ι ΦΛΟΓΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ

ΠΙΛΟΤΟΣ ΙΙΙ ΦΛΟΓΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΣ

Λοιπά Εξαρτήματα

ΡΑΚΟΡ 1/2” ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ LPG

κωδικός 66.06.01.10

ΡΑΚΟΡ 3/8” ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ LPG

κωδικός 66.06.01.09

ΡΑΚΟΡ 1/4” ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ LPG

κωδικός 66.06.01.14

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΟ 3/8” - Φ12 κωδικός 66.06.05.01

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΟ 1/2” - Φ12 κωδικός 66.06.05.02

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΟ 1/2” - Φ15 κωδικός 66.06.05.04

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΟ 1/2” - Φ18 κωδικός 66.06.05.05

ΡΑΚΟΡ ΜΑΣΤΟΣ 1/2” - 3/8” ΑΡΣΕΝΙΚΟ

κωδικός 66.06.02.02

ΡΑΚΟΡ ΜΑΣΤΟΣ 1/2” - 1/4” ΑΡΣΕΝΙΚΟ

κωδικός 66.06.02.03

ΡΑΚΟΡ ΜΑΣΤΟΣ 1/2” - 3/4” ΑΡΣΕΝΙΚΟ

κωδικός 66.06.02.07

ΡΑΚΟΡ ΜΑΣΤΟΣ 1/2” - 1/2” ΑΡΣΕΝΙΚΟ

κωδικός 66.06.02.05

ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2” - 1/2”

κωδικός 66.07.02.07

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5cm 1/2” ΘΗΛΥΚΟ - 1/2” ΑΡΣΕΝΙΚΟ

κωδικός 66.06.02.04

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ8 ΤΡΙΓΩΝΟ 120

κωδικός 66.05.01.01

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ13 ΤΡΙΓΩΝΟ 120

κωδικός 66.05.01.04

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ8 ΤΡΙΓΩΝΟ 60

κωδικός 66.05.01.02

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ8 ΣΤΑΥΡΟΣ

κωδικός 66.05.01.05

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ8 ΤΑΦ

κωδικός 66.05.01.03

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ8 ΙΣΙΟ

κωδικός 66.05.01.13

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/4" ΜΕ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Φ8

κωδικός 66.06.01.06

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3/8" ΜΕ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Φ8

κωδικός 66.06.01.07

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3/8" ΜΕ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Φ8

κωδικός 66.06.01.12

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΦΙΑΛΗΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Φ8

κωδικός 66.06.01.05

ΠΙΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΩΝΙΑ 1/2" ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ8

κωδικός 66.03.01.01

ΠΙΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΩΝΙΑ 3/8" ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ8

κωδικός 66.03.01.04

ΠΙΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΩΝΙΑ 1/2" ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ13

κωδικός 66.03.01.02

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΙΠΑ Φ13-Φ8

κωδικός 66.03.01.03

ΤΑΦ ΤΡΙΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

κωδικός 66.06.01.01

ΤΑΦ ΔΥΟ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ & ΕΝΟΣ ΘΗΛΥΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

κωδικός 66.06.01.02

ΤΑΠΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ

κωδικός 66.06.01.13

ΡΑΚΟΡ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΦΙΑΛΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/4"

κωδικός 66.06.01.04

ΤΑΦ ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΑΚΟΡ & ΒΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ8

κωδικός 66.05.01.14

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Φ8

κωδικός 66.06.03.01

Όλα μας τα είδη είναι διαθέσιμα,πιστοποιημένα & αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα κατόπιν παραγγελίας.Επικοινωνήστε μαζί μας για τις προσφόρες μας

Για ότι σας απασχολεί σχετικά με τα προϊόντα,
την εξυπηρέτηση, την εταιρεία ή την ιστοσελίδα μας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω emαil (serresgas@gmail.com), τηλεφώνου (2321046259 - 6946423010), μέσω της σελίδας μας στο facebook ή στείλτε μας ένα μήνυμα μέσω της online φόρμας.

Συνεργαζόμενες Μεταφορικές Εταιρείες

Η ΚΙΦΑ ΣΕΡΡΩΝ Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. ανταποκρινόμενη
στις σύγχρονες απαιτήσεις για μεταφορές,
διαθέτει αξιόλογο στόλο φορτηγών,
φορτοταξί καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό
(κλαρκ, παλετοφόρα κ.τ.λ.) και μπορεί να καλύψει πλήθος προορισμών
σε όλη την Ελλάδα.

ΚΙΦΑ ΣΕΡΡΩΝ Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.
Συνεργάτης Σερρών(ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ)
Παραπλεύρως τελωνείου Σερρών
τηλ.23210 37677-2321035676
fax 23210 35588
www.kifaserron.gr

Συνεργάτης Θεσαλλονικης(ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
ΜΕΛΙΣΣΑΣ Α.Ε.
Θέση πυρίτσα,Καλοχώρι
τηλ. 2310 538008
fax. 2310 502601
www.tml.gr

Συνεργάτης Αθήνας(ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ)
Αγιού Πολυκάρπου 49 παρ.Πευκών
Βοτανικός
τηλ 2103457931-2103471918
fax 2103471918